Karta upominkowa2018-07-23T15:02:10+00:00

Regulamin korzystania z karty upominkowej

Karta Upominkowa jest wyjątkową formą prezentu dla Państwa bliskich.
Zapraszamy do zakupu Kart Upominkowych bezpośrednio w gabinecie.
Wszelkie informacje dotyczące korzystania z kart zawarte zostały w regulaminie.

 1. Karta Upominkowa – karta stanowi odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca jego użytkownika do jej realizacji w gabinecie Stomatologia Rodzinna Wojciech Czech. Wartość karty może być wielokrotnością 50zł , minimalna kwota Karty Upominkowej wynosi 200zł.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy Karty Upominkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w gabinecie. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Upominkowej oraz do realizacji jej w okresie ważności podanej na odwrocie.
 3. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Karta Upominkowa zachowuje ważność przez 6 miesięcy. Informacje o terminie ważności znajdują się na karcie.
 5. Każda Karta Upominkowa posiada swój niepowtarzalny numer, pozwalający na identyfikacje jej wartości nominalnej oraz Nabywcy.
 6. Karty Upominkowe można zakupić bezpośrednio w siedzibie gabinetu – Stomatologia Rodzinna Wojciech Czech, Wyzwolenia 26/2, 46-040 Ozimek.
 7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie bądź kradzież Karty Upominkowej.
 8. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Karty Upominkowej.
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w wypadku upływu terminu ważności.
 10. Reklamacje dotyczące Kart Upominkowych można składać w formie pisemnej w siedzibie gabinetu. Rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.
 11. W przypadku gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość Karty Upominkowej, usługa może zostać zrealizowana za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych usług pomniejszoną o wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.
 12. Niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na poczet kolejnego leczenia stomatologicznego.
 13. Karta Upominkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 14. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Upominkowej w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Upominkowej.