Regulamin2018-07-23T14:58:11+00:00

Regulamin Gabinetu

Zakres udzielanych świadczeń

Stomatologia Rodzinna jest prywatną praktyką dentystyczną. Właścicielem gabinetu oraz lekarzem udzielającym świadczeń jest lekarz stomatolog Wojciech Czech.
Świadczenia udzielane są w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, chirurgii oraz implantologii, profilaktyki stomatologicznej.

Umawianie pacjentów na wizytę.

Pacjentów zapisujemy na określone wizyty. Swoją pracę wykonujemy zgodnie z najlepszymi standardami. Staramy się aby wizyty odbywały się dokładnie o czasie, jednak czasem występują nieprzewidziane sytuacje, które mogą wpływać na opóźnienie wizyty. W przpadku opóźnień dłuższych niż 15 minut w miarę możliwości kontaktujemy się z pacjentem uprzedzając o zaistniałej sytuacji.
Prosimy o zrozumienie w sytuacjach, gdzie pojawia się kilkuminutowe opóźnienie, praca nasza jest pracą z ludźmi i ma na nią wpływ wiele nieprzewidzianych czynników.

Potwierdzanie wizyt, odwoływanie wizyt oraz lista rezerwowa.

W dzień poprzedzający wizytę kontaktujemy się z pacjentami w celu potwierdzenia wizyty. W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy odwołać ją wcześniej, aby mógł z tego miejsca skorzystać inny pacjent. W przypadku braku informacji ze strony pacjenta, wizyta zostaje odwołana.

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

W przypadku gdy pacjent potwierdzi obecność na wizycie, a mimo to nie pojawi się, ustalenie kolejnego terminu może odbyć się tylko osobiście oraz wymagać będzie pozostawienia zaliczki w wysokości 200zł.

Gwarancja

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy półrocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz 12 miesięcy na uzupełnienia protetyczne.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań takich jak:

– ból zęba lub tkanek otaczających
– pęknięcie, złamanie zęba, szczękościsk
– obrzęk, ropień, krwiak
– krwawienie po zabiegu chirurgicznym
– podwyższona temperatura, złe samopoczucie
– alergia na zastosowane leki
– zaostrzenie współistniejących schorzeń

Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.
Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie z niewielkimi korektami od 2014 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.